...
Produkty owsianeW Polsce z ziarna owsa
produkuje się:

1) płatki owsiane zwykłe – płatki otrzymane z całego ziarna;

2) płatki owsiane górskie – płatki otrzymane z pokrojonego ziarna;

3) płatki owsiane błyskawiczne – płatki otrzymane z pokrojonego owsa, poddanego specjalnej obróbce hydrotermicznej, w wyniku czego płatki zamiast gotowania wymagają tylko zalania wrzątkiem wody, mleka, bulionu itp.;

4) pęczak owsiany –ziarno owsa obłuszczone, poddane też zabiegowi stabilizacji i suszenia. Pęczak jest półproduktem, który może być wykorzystywany do produkcji płatków, jako dodatek do pieczywa bądź też jako artykuł do sporządzania potraw – dań dietetycznych i zwykłych potraw, w których zastępuje np. ryż;

5) otręby owsiane wewnętrzne – czyli produkt z owsa obłuszczonego (pęczaku) albo z kaszy owsianej lub też z płatków owsianych, stanowiący zlot o różnej wielkości cząstek – od postaci kaszkowej do drobnopłatkowej, zawierający co najmniej dwukrotnie więcej błonnika pokarmowego i β-glukanu w porównaniu z produktem wyjściowym. Otręby te uważane są za parafarmaceutyk – skuteczny środek obniżania poziomu cholesterolu.

6) mąka owsiana – którą uzyskuje się z przemiału pęczaku owsianego lub połamanego i rozdrobnionego ziarna, w mlewnikach walcowych i następnie odsiewaną w odsiewaczach płaskich. Z uwagi na wysoką zawartość tłuszczu i aktywność lipolityczną, pożądane jest użycie do przemiału owsa uprzednio poddanego zabiegowi stabilizacji termicznej (po inaktywacji enzymów). Mąkę można wykorzystać jako dodatek do produkcji pieczywa oraz jako materiał wyjściowy do wyrobu przypraw do zup, koncentratów w rodzaju kakao owsianego, mączek odżywczych, kleików owsianych itp.;

7) otręby owsiane (zewnętrzne) – czyli odpady z odsiewaczy szczotkowych, wialni kaszkowych, odsiewaczy cylindrycznych i sortowników płaskich, na których następuje podział na mączkę i otręby zewnętrzne, które wykorzystuje się jako pasze;

8) kasza owsiana – uzyskuje się ją z obłuszczonego i wypolerowanego ziarna owsa. Znane są dwie formy: cała i łamana (produkt ten nie jest obecnie zbyt popularny w Polsce).


Produkty spożywcze z dodatkiem przetworów owsianych

1). Pieczywo specjalne – w Polsce wytwarza się chleb pszenno owsiany i pieczywo drobne ze znacznym udziałem przetworów owsianych, wzbogacających je w białko, tłuszcz i błonnik pokarmowy. Obok walorów żywieniowych pieczywo to wyróżnia się smakowitością.

2). Pieczywo cukiernicze – w pieczywie cukierniczym istnieje możliwość zastąpienia mąki pszennej dodatkiem przetworów owsianych. W niektórych gatunkach pieczywa, takich jak herbatniki, mąkę pszenną można całkowicie zastąpić mąką owsianą. W wypadku wyrobów półcukierniczych dodatek przetworów powinien być niższy (dla utrzymania dobrej ich jakości). Niektóre pieczywo podczas wypieku nabiera przyjemnego, orzeszkowego posmaku.

3). Preparaty owsiane – mąka i otręby owsiane nadają się też do produkcji różnorodnych preparatów owsianych, zarówno metodą ekstruzji, jak i ekspansji. Jest to jeszcze jeden sposób uzyskania atrakcyjnych, z punktu żywieniowego, produktów.

4). Mieszanki zbożowo-owocowe (typu muesli) – wyroby muesli nazywane są też przysmakami śniadaniowymi. Mieszanki te zawierają różne płatki zbożowe, a przede wszystkim płatki owsiane i różnorodne owoce, czasem też orzechy; stają się one popularne także u nas. Pożądane są produkty poddane uprzednio prażeniu, które w czasie tego zabiegu nabywają walorów smakowo-zapachowych, co podnosi ich atrakcyjność. Produkty te są szczególnie rozpowszechnione w krajach anglojęzycznych.


Literatura: R.Jurga, „Nowoczesny przerób owsa i wykorzystanie produktów owsianych”, 2007, Przegląd Zbożowo-Młynarski

Użytkownicy On-line: 1